เขาว่ากันว่า "นวัตกรรมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าขาดผู้นำ" องค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมได้อย่างแท้จริงนั้น ไม่ใช่ว่ามีเทคโนโลยีสุดเจ๋งแต่อย่างใด แต่เริ่มต้นจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่พร้อมและกล้าเปลี่ยนแปลง เป็นหัวเรือใหญ่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรนั้นๆ

จึงเป็นที่มาของโปรแกรม “Leading Innovation” เน้นความสำคัญของหลักการ แนวปฏิบัติ และเครื่องมือด้าน Innovation รวมถึงบทบาทของผู้นำด้านนวัตกรรม (innovation leader) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับบุคลากรและทีมงานในองค์กร  โดยผู้นำด้านนวัตกรรมถือเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันองค์กรให้เกิดนวัตกรรมต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วิทยากรได้พัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมในโปรแกรมนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แนวโน้มธุรกิจ และบริบทเฉพาะของประเทศไทย

ตัวอย่างองค์ความรู้ที่น่าสนใจในโปรแกรม:

 • Innovation concepts and practices  --- หลักการและแนวปฎิบัติด้านนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการภายใน (intrapreneurial spirit) และสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม’ (innovation culture) ในองค์กร
 • Roles of innovation leader --- บทบาทสำคัญของผู้นำด้านนวัตกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากรและทีมงานในด้านทักษะนวัตกรรมต่างๆ เช่น การค้นหา insights  การนำเสนอและสื่อสารไอเดีย การสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆ การทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ (cross-disciplinary) การสร้างโอกาสและพัฒนาไอเดียธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • “CO-STARTM” approach for value creation --- แนวคิดและเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาไอเดีย โดยช่วยสร้างและนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยั่งยืนในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 • Coach and feedback --- เทคนิคการโค้ชและให้ feedback กับไอเดีย/โปรเจ็คอย่างมีคุณภาพ และช่วยให้บุคลากรและทีมงานสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดไอเดีย/โปรเจ็คได้

What is CO-STARTM?

CO-STARTM เป็นแนวคิดและเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ (value proposition) ซึ่งคิดค้นโดย Laszlo Gyorffy และ Lisa Friedman แห่ง Enterprise Development Group (EDG)

ทั้งนี้ แนวคิด CO-STAR ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่

  • การค้นหาโอกาสด้านนวัตกรรม
  • การสร้างสรรค์ solutions
  • การพัฒนา value proposition
  • การสื่อสารไอเดียธุรกิจให้ชัดเจน
  • การสร้าง prototype ต้นทุนต่ำ
  • การร่วมมือกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจ/โปรเจ็ค

Who is the workshop instructor?

Laszlo Gyorffy. M.S. – President, Enterprise Development Group ใน Silicon Valley, California, USA  มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์กรในระดับโลก เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบองค์กรและพัฒนาภาวะผู้นำแก่องค์กร ให้ประสบความสำเร็จในโลกที่ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างลูกค้าองค์กร: BBC | Hewlett Packard | Phillips | Universal Music Group

Who should attend?

 • องค์กรที่ต้องการสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม’ และบ่มเพาะแนวคิดและวิธีการทำงาน ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ การพัฒนาธุรกิจ และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
 • ผู้บริหารภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการปลูกฝังแนวคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร (intrapreneurial spirit)
 • ผู้บริหารและ Talent ในสายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม R&D การตลาด การพัฒนาธุรกิจ

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภณัฐ Email: [email protected] Tel. 02-319-7677 ext. 204

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

นวัตกรรมองค์กรไม่ได้เริ่มจากการมีนวัตกรรม แต่เริ่มจาก 'คน'

แทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ การไม่ได้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงและโดน disrupt เสียเองนับว่าเป็นฝันร้ายของบริษัทผู้สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้น...

Responsive image

กลั่นความคิด ‘ExpresSo’ ทีมสร้างนวัตกรรมจากคนภายใน ออกแบบธุรกิจใหม่ให้ ปตท.

เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ปตท. ปั้นทีมสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ภายใต้ชื่อ ‘Express Solutions’ หรือ ‘ExpresSo’ หน่วยงานที่มี ‘ต้อง - กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร’ เป็น Team Lead (หัวหน้าทีม) ซึ่งเข...

Responsive image

5 อุปสรรคขององค์กรใหญ่ ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

หลายต่อหลายองค์กรได้พูดเรื่อง Innovation หรือนวัตกรรมกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม คำว่า 'Innovation' นั้น ไม่ได้เป็นเวทย์มนตร์คาถา ที่เมื่อใครได้พูดคำนี้ขึ้นมา ก็จะทำให้คนในทีมมีค...