Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Co STAR

นวัตกรรมองค์กรไม่ได้เริ่มจากการมีนวัตกรรม แต่เริ่มจาก 'คน'

แทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ การไม่ได้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงและโดน disrupt เสียเองนับว่าเป็นฝันร้ายของบริษัทผู้สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้น...

Leading Innovation Workshop คอร์สสู่การสร้างผู้นำด้านนวัตกรรม

จึงเป็นที่มาของโปรแกรม “Leading Innovation” เน้นความสำคัญของหลักการ แนวปฏิบัติ และเครื่องมือด้าน Innovation รวมถึงบทบาทของผู้นำด้านนวัตกรรม (innovation leader) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั...