Mintel เผยเทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2021 | Techsauce

Mintel เผยเทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2021

มินเทล (Mintel) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ได้เผยแพร่แนวโน้มของกลุ่ม ผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2021 พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการวิเคราะห์และรายละเอียดการตลาดเชิงลึก ชี้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของตลาดตามแต่ละช่วง นวัตกรรมของแบรนด์ต่าง ๆ และโอกาสการพัฒนาบริษัท รวมไปถึงแบรนด์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้านี้

คุณแมธธิว แครบ ผู้อำนวยการ ด้านเทรนด์ประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของมินเทล ได้กล่าวถึง ลักษณะและเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนความสำคัญต่อแบรนด์และผู้บริโภคภายในปี 2021 ว่า

ในฐานะที่มินเทลเป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลตลาดระดับโลก เราจึงมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและอิทธิพลที่ส่งผลต่อแบรนด์ต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา เราได้จัดทำรายงาน  Global Consumer Trends 2030 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดที่ผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในอนาคต โดยรูปแบบการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับทิศทางของเทรนด์ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่มาเร็วขึ้น หรือเทรนด์ที่ชะลอตัวลง ซึ่งข้อมูลต่างๆ นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราปรับตัวหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น หากแต่ยังช่วยให้ลูกค้าของเรามีเวลาในตั้งรับ และมองไปถึงเทรนด์ในอนาคตที่มนุษย์เราต้องการจะสร้างขึ้น หรืออยากหลีกเลี่ยงมัน

บทวิเคราะห์ใหม่ในปี 2021 ของเรายังคงให้ความสำคัญกับระบบปัจจัยการขับเคลื่อนเทรนด์ทั้ง 7 ของมินเทล (7 Trend Drivers) รวมไปถึงเสาหลักในการขับเคลื่อนเทรนด์ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงแนวคิดของผู้บริโภคที่มีความลึกซึ้งกว่าเดิม และการตอบสนองจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องสร้างกลยุทธ์ให้โดนใจผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นตามที่ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการ

นิยามใหม่ของสุขภาพดี

ผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังมองหาวิธีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงพยายามใช้ชีวิตอย่างสมดุล  และต้องการความรู้สึกอุ่นใจ รวมถึงการใช้ชีวิตที่มีระเบียบแบบแผน

สำหรับแบรนด์ใดที่ตั้งเป้าจะปรับภาพลักษณ์และโครงสร้างธุรกิจใหม่ วิธีการที่จะดึงดูดผู้บริโภคนั้นไม่ใช่การเน้นขายสินค้าและบริการเพียงอย่างเดียว แต่แบรนด์ควรสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค เพื่อให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าภายในตนเอง และพลังที่ผลักดันให้มนุษย์กล้าลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ฟังเสียงจากผู้บริโภค

ความคิดส่วนรวมในสังคม (Collective Mentality) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นได้กระตุ้นทัศนคติของผู้บริโภคให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ยังได้เกิดขึ้นกับสังคมที่มีวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกสูง (Traditional individualistic culture) อีกด้วย โดยกระแสดังกล่าวได้ส่งเสริมให้มนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสี (Black Lives Matter Movement) และการเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Climate Strike) นับได้ว่าเป็นการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งกับมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลก

ฉะนั้น แบรนด์จึงควรก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการพูดถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้  ในทางตรงกันข้าม การเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆ ในสังคมอาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของแบรนด์ได้

ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไป

ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังพบเจอกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงและต้องปรับตัวอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคในปัจจุบันจึงได้เริ่มตระหนักและสำรวจการใช้จ่ายของตน พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่จำเป็น ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้บริโภคเหล่านี้ไม่ได้มองหาแค่ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่พวกเขายังคิดไปถึงเรื่องของความปลอดภัย การป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดตามมา รวมถึงความทนทานของผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการต่างๆ อีกด้วย

นี่จึงเป็นโอกาสของแบรนด์ ที่จะสร้างและปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนให้เป็นไปตามเทรนด์ดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ว่า แบรนด์สามารถมอบสิ่งที่คุ้มค่าและให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้บริโภคได้

เดินหน้าไปด้วยกัน

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มโหยหาการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโลกมากกว่าที่เคย อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนในอีกหลายประเทศที่ต้องต้องกักตัวในที่พักอาศัย หรือเว้นระยะห่างทางสังคม  ซึ่งในจุดนี้ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

ทัศนคติและความเข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะความโดดเดี่ยวได้ ซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่จะนำเสนอวิธีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สู่ผู้บริโภค

ชีวิตเสมือนจริง

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค นอกจากนี้ การรับชมสื่อบันเทิงในรูปแบบดิจิทัลยังสามารถสร้างพลังบวกและเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าด้วยกัน

ความนิยมของเกมส์และ E-Sports นับเป็นโอกาสของธุรกิจแบรนด์จากตลาดต่างๆ ที่จะร่วมจับมือกับสร้างไอเทมพิเศษในเกมส์ผ่านจากการสร้างสรรค์ออกแบบเกมส์ หรือขายสินค้าควบคู่ไปกับเกมส์อีกที

พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความยั่งยืน

การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันง่ายกว่าสมัยก่อนหลายเท่า ทำให้ผู้บริโภคต้องการที่จะเห็นความโปร่งใสจากแบรนด์ที่พวกเขาใช้บริการ รวมไปถึงวิธีการที่แบรนด์ต่างๆ วางแผนรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืน

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ นี่จึงเป็นโอกาสของแบรนด์ที่จะสร้างและพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค อาทิ การเน้นการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือชุมชน การสนับสนุนสังคมเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ดีขึ้น

วิกฤตการณ์จากสื่อดิจิทัล

ในยุคแห่งความไม่แน่นอน เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยจรรโลงจิตใจแก่ผู้บริโภค เป็นที่รู้กันว่า เทคโนโลยีถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราให้ดีขึ้น ถึงกระนั้น การพิจารณาบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีต่อความรู้สึกของผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะศึกษาวิจัยไว้

E-Commerce และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบัน ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ ควรที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล เพื่อมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและต่อเนื่องแก่ผู้บริโภคได้


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

วางระบบ SOC ยังไงให้ปลอดภัย ? รู้จัก IBM Security QRadar จาก Ruth Victor

รู้จักกับ IBM Security QRadar และทีมงาน Ruth Victor ที่ได้มีประสบการณ์ในการวางระบบ SOC ให้กับธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อีกทางเลือกให้กับธุรกิจองค์กรไทยกัน...

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...