Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mintel

Mintel เผยรายงานภาพรวมอาหารและเครื่องดื่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2564 ชี้ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพของระบบการย่อยอาหารเพิ่มขึ้น

แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มมองแฟชั่นเป็นปัจจัยช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่นในสายตาผู้บริโภค และผู้บริโภคมักจะทานอาหารที่อร่อยและดีต่อใจ เพื่อผ่อนคลายความเครียด...

Mintel เผยผลสำรวจชี้ผู้บริโภคใส่ใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศต้องเผชิญมากกว่าต้นตอของปัญหา

Mintel เผยผลสำรวจชี้ผู้บริโภคใส่ใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศต้องเผชิญมากกว่าต้นตอของปัญหา...

Mintel เผยเทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2021

Mintel ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ได้เผยแพร่แนวโน้มของกลุ่ม ผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2021 พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการวิเคราะห์และรายละเอียดการตลาดเชิงลึก...