Oracle Corporation ผนึก สสอท. สร้าง Oracle Academy เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เด็กไทย | Techsauce

Oracle Corporation ผนึก สสอท. สร้าง Oracle Academy เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เด็กไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ Oracle Corporation ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยอีกกว่า 39 แห่งภายใต้สสอท. พัฒนาต่อยอดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย ผ่านหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Oracle Academy โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคนิค แหล่งการเรียนการสอน หลักสูตรได้อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงหลักสูตร คลังสื่อการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคลาวด์ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และอีกมากมาย

โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยสยาม และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสร้างประสบการณ์การฝึกฝนปฏิบัติงานด้วยตนเอง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Oracle อีกทั้งส่งเสริมความสำเร็จในชีวิตการทำงานยุคดิจิทัล

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ Oracle Corporation ประเทศไทย กล่าวว่า “Oracle Academy ทำงานร่วมกับ นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษานับล้านคนทั่วโลกในการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ สสอท. เป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยมอบโอกาสให้นักศึกษาไทยและขยายขอบเขต ต่อยอดแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในอนาคต”

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า “สสอท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพันธมิตรของโครงการ Oracle Academy เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ ความรู้ และทัศนคติในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั้งในวันนี้และอนาคต”

ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดย Oracle Academy จะให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาถึง 128 คณะ อาจารย์มากกว่า 650 ท่าน และนักศึกษาหลายพันคนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วม Oracle Academy โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง Oracle ยังได้ร่วมพูดคุยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆภายใต้สสอท.เพิ่มมากขึ้น ในการต่อยอด และขยายขอบเขตโครงการ Oracle Academy อีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

CP ร่วมเวที Sustainability Forum 2021: Navigating the Uncertainty with ESG มุ่งสร้างการตระหนักรู้ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

TMA จัดเวทีสัมมนาออนไลน์ “Sustainability Forum 2021” ในหัวข้อ “Navigating the Uncertainty with ESG” โดยมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย และระดับนานาชาติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์แ...

Responsive image

Sealect จับมือ Amado เจาะกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทีวีโฮมช้อปปิ้ง มุ่งเสริมสุขภาพคนไทย

ซีเล็คทูน่า และซีเล็คปลากระป๋อง ได้ผนึกกำลังกับ อมาโด้ ทำการจัดจำหน่ายสินค้าทูน่า ซาร์ดีน และแมคเคอเรล ผ่านตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้ง Amado Shopping ชี้เป็นช่องทางใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บร...

Responsive image

รู้จัก Genetic Testing ตรวจวิเคราะห์ยีน ประเมินความเสี่ยงสุขภาพก่อนเกิดโรคในอนาคต

Genetic Testing ทำให้เราได้มีโอกาสรู้ก่อนล่วงหน้าว่าอาจจะมีโอกาสเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง ไม่เพียงช่วยให้เราสามารถดูแลและป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี แต่ยังช่วยให้สามารถตรวจเช็กสุขภาพได้...