PTG จับมือ KU พัฒนาการเรียน-สอน-วิจัย ปั้นนักธุรกิจสู่ตลาดแรงงาน | Techsauce

PTG จับมือ KU พัฒนาการเรียน-สอน-วิจัย ปั้นนักธุรกิจสู่ตลาดแรงงาน

PTG - KU ร่วมลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียน - การสอน - การวิจัย หวังใช้ประสบการณ์ผู้ประกอบการไทยช่วยต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ให้นิสิต ได้เรียนรู้งาน-ธุรกิจ-ปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน มุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจคุณภาพตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ปลุกตลาดแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้สังคมและคนไทย “อยู่ดีมีสุข”

PTG

ล่าสุดได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University : KU) กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG 

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคนไทยมาผนวกรวมกับองค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นนำของประเทศ  ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการศึกษา การพัฒนาทางด้านวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ 

โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ให้มีโอกาสได้เรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริงจากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพื่อสร้างให้สังคมและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยตลอดไป

“จุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนั้น ผมเองเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้มีโครงการให้ความร่วมมือในร่วมกันเปิดร้านค้าระหว่าง The Premium @KU และร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของทางมหาวิทยาลัยร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อย่างไรก็ตาม PTG ในฐานะผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรในประเทศไทย ยินดีและพร้อมสนับสนุน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพันธกิจส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะนิสิต จะได้มีโอกาสเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิตที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการสนับสนุนช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า หรือเป็นมาเก็ตเพลส ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ” คุณพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ PTG อยากให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ ใช้โอกาสจากการสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งในเรื่องวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ มาผนวกกับการเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง ไปพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สังคมและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพของบุคลากร คณาจารย์ และนิสิต โดยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในสถาบันและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ


ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กับ บริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรและเทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าทางการเกษตร อย่างครบวงจรร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

RELATED ARTICLE

Responsive image

SKE กางแผนลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1 พันลบ.

SKE Group โชว์ผลประกอบการปี 65 รายได้อยู่ที่ 497.42 ลบ. เผยปี 66 ต้ังเป้ารายได้สู่ 1,000 ล้านบาท ด้วยนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ทั้งตั้งเป้าที่จะมีคาร์บอนเครดิตแตะ 1 แสนตัน...

Responsive image

Deloitte เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่งตั้ง คุณยูจีน โฮ นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

Deloitte เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่งตั้ง คุณยูจีน โฮ นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 1 มิถุนายน 2023 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2024 ของ...

Responsive image

Google เปิดตัว Generative AI บน Google Cloud และ Google Workspace

Google เปิดตัว Generative AI บน Google Cloud และ Google Workspace...