PTG จับมือ KU พัฒนาการเรียน-สอน-วิจัย ปั้นนักธุรกิจสู่ตลาดแรงงาน | Techsauce

PTG จับมือ KU พัฒนาการเรียน-สอน-วิจัย ปั้นนักธุรกิจสู่ตลาดแรงงาน

PTG - KU ร่วมลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียน - การสอน - การวิจัย หวังใช้ประสบการณ์ผู้ประกอบการไทยช่วยต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ให้นิสิต ได้เรียนรู้งาน-ธุรกิจ-ปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน มุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจคุณภาพตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ปลุกตลาดแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้สังคมและคนไทย “อยู่ดีมีสุข”

PTG

ล่าสุดได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University : KU) กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG 

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคนไทยมาผนวกรวมกับองค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นนำของประเทศ  ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการศึกษา การพัฒนาทางด้านวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ 

โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ให้มีโอกาสได้เรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริงจากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพื่อสร้างให้สังคมและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยตลอดไป

“จุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนั้น ผมเองเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้มีโครงการให้ความร่วมมือในร่วมกันเปิดร้านค้าระหว่าง The Premium @KU และร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของทางมหาวิทยาลัยร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อย่างไรก็ตาม PTG ในฐานะผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรในประเทศไทย ยินดีและพร้อมสนับสนุน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพันธกิจส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะนิสิต จะได้มีโอกาสเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิตที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการสนับสนุนช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า หรือเป็นมาเก็ตเพลส ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ” คุณพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ PTG อยากให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ ใช้โอกาสจากการสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งในเรื่องวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ มาผนวกกับการเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง ไปพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สังคมและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพของบุคลากร คณาจารย์ และนิสิต โดยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในสถาบันและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ


ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กับ บริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรและเทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าทางการเกษตร อย่างครบวงจรร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Shopee เผยอินไซด์ชั่วโมงนาทีทอง “เที่ยงคืน-ตีสอง” ชัยชนะของเหล่าซินเดอเรลล่านักช้อป

Shopee เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของนักช้อปชาวไทยหลากหลายกลุ่มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มของนักช้อปที่ Shopee ได้ขนานนามว่า “ซินเดอเรลล่านักช้อป”...

Responsive image

Mandala AI จับมือ Torpenguin เปิดตัว Galaxy พร้อมปฎิวัติการจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

Mandala AI ร่วมมือกับเพจ Torpenguin เปิดตัว Galaxy โซลูชันใหม่ ที่พร้อมจะปฎิวัติการจัดการข้อมูลให้ง่ายขึ้น...

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...