PTG จับมือ KU พัฒนาการเรียน-สอน-วิจัย ปั้นนักธุรกิจสู่ตลาดแรงงาน | Techsauce

PTG จับมือ KU พัฒนาการเรียน-สอน-วิจัย ปั้นนักธุรกิจสู่ตลาดแรงงาน

PTG - KU ร่วมลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียน - การสอน - การวิจัย หวังใช้ประสบการณ์ผู้ประกอบการไทยช่วยต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ให้นิสิต ได้เรียนรู้งาน-ธุรกิจ-ปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน มุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจคุณภาพตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ปลุกตลาดแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้สังคมและคนไทย “อยู่ดีมีสุข”

PTG

ล่าสุดได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University : KU) กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG 

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคนไทยมาผนวกรวมกับองค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นนำของประเทศ  ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการศึกษา การพัฒนาทางด้านวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ 

โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ให้มีโอกาสได้เรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริงจากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพื่อสร้างให้สังคมและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยตลอดไป

“จุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนั้น ผมเองเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้มีโครงการให้ความร่วมมือในร่วมกันเปิดร้านค้าระหว่าง The Premium @KU และร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของทางมหาวิทยาลัยร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อย่างไรก็ตาม PTG ในฐานะผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรในประเทศไทย ยินดีและพร้อมสนับสนุน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพันธกิจส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะนิสิต จะได้มีโอกาสเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิตที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการสนับสนุนช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า หรือเป็นมาเก็ตเพลส ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ” คุณพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ PTG อยากให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ ใช้โอกาสจากการสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งในเรื่องวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ มาผนวกกับการเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง ไปพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สังคมและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพของบุคลากร คณาจารย์ และนิสิต โดยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในสถาบันและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ


ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กับ บริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรและเทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าทางการเกษตร อย่างครบวงจรร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เก็บด้วยกันไวกว่า! เปิดสถิติการเก็บเงินร่วมกันของผู้ใช้งานแอปฯ MAKE by KBank ปี 67

ล่าสุดพบว่าฟีเจอร์การเก็บเงินร่วมกันใน Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket) ของชาวเมค มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น...

Responsive image

งาน Assembly & Automation Technology สัมผัสหุ่นยนต์หลากชนิดแบบใกล้ชิด ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ห้ามพลาด

งาน “Assembly & Automation Technology” งานแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อภาคการผลิตและภาคบริการ...

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...