โอกาสของคนรุ่นใหม่ SIPA เปิดรับสมัคร Digital Startup ทั่วประเทศ | Techsauce

โอกาสของคนรุ่นใหม่ SIPA เปิดรับสมัคร Digital Startup ทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “Digital Startup” เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาและนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจได้

คุณกมลวรรณ คมใส หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมการตลาด2 ของ SIPA กล่าวว่า “โครงการ Digital Startup เป็นโครงการที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม รวมไปถึงกระตุ้นกลุ่มคนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สามารถใช้งานได้จริง และต่อยอดไปสู่การดำเนินธุรกิจได้  กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า โดยเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลให้ทัดเทียมในระดับสากล เพราะอย่างที่ทราบกันแล้วว่า โครงการ Digital Startup เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร อันเป็นโครงสร้างสำคัญที่จะนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคง

sipa-digital-startup

โดยในงานยังมีการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ “Move on Global Stage with KK Fund” โดย Mr. Koichi Saito ผู้ก่อตั้ง KK Fund Pte. Ltd. และ “Invest wisely and spend happily” โดย คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Finnomena จำกัด

คุณกมลวรรณเสริมว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Digital Startup ในครั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับนอกจากการสนับสนุนเพื่อนำแนวคิดมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรม และการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มอีกช่องทางให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้บ่มเพาะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ Digital Startup ที่ทัดเทียมระดับสากล รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะได้พบกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดผลงานให้กลายเป็นธุรกิจได้ต่อไป”

ทั้งนี้ SIPA ได้เดินหน้าเร่งผลักดัน Digital Startup ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital Startup ระดมสมองและสรรพกำลังทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้ศักยภาพความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรสนับสนุนการทำงานให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) โดยประเทศไทยมีระบบนิเวศที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถสร้างการเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้

หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ “Digital Startup” ได้ที่ www.sipa.or.th หรือ Facebook: Thailand Digi

sipa-digital-startup-student

RELATED ARTICLE

Responsive image

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดิน...

Responsive image

เปิดรับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ OIC InsurTech Award 2022 เพื่อเป็นสุดยอดนักนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัยแห่งปี OIC InsurTech Award 2022 เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล และของรางวัลอื่น ๆ รวมม...

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...