LATEST IN Digital Startup

DEPA แถลงผลความสำเร็จของโครงการ DIGITAL STARTUP พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการ...

คุณได้ไปต่อ! 10 ทีมที่ชนะการแข่งขันโครงการ ‘Digital Startup’ เตรียมลากกระเป๋าไปซิลิคอน วัลเลย์ และประเทศอื่นๆ

ผ่านไปแล้วสำหรับการคัดเลือกผลงานคุณภาพจากโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำลังคนทางดิจิทัลสู่การเป็น Digital Entrepreneurship โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้ชื...

โอกาสของคนรุ่นใหม่ SIPA เปิดรับสมัคร Digital Startup ทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “Digital Startup” เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีด...

JOB