UNCTAD จับมือโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา เปิดตัวโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชีย | Techsauce

UNCTAD จับมือโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา เปิดตัวโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชีย

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา ได้เปิดตัวคลาสแรกของโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียจำนวน 37 ราย โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาในเมืองหางโจว ประเทศจีน

หลักสูตรระยะเวลา 11 วันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง-ประธานบริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป และ ที่ปรึกษาพิเศษของ UNCTAD ในการสนับสนุนผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 1,000 ราย ใน 5 ปี โดยการเปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียเป็นครั้งแรกนี้ สืบเนื่องมาจากความสำเร็จของหลักสูตรครั้งแรกที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการชาวแอฟริกาจำนวน 24 ราย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้ว

หลังจากผ่านกระบวนการในการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม จะเริ่มเข้าร่วมหลักสูตรสุดเข้มข้นเป็นเวลา 11 วัน โดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนและทั่วโลกด้วยตนเอง ก่อนร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการ eFounders เมื่อสำเร็จหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศบ้านเกิดของตน

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

นางสาวอาร์เล็ตต์ แฟร์เพลอห์ ผู้ประสานงานโครงการ eFounders จาก UNCTAD กล่าวว่า “เราต้องการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และดึงพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรา เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกระดับอย่างยั่งยืน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือต่างๆ ที่ UNCTAD ริเริ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ โดยมีทั้งบริษัทที่ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ บิ๊กดาต้า โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการเงิน (fintech) การชำระเงิน และการท่องเที่ยว

นายไบรอัน เอ หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการระดับโลก (Global Initiative) ของอาลีบาบา กรุ๊ป เผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของเราในการสนับสนุนผู้นำด้านแนวคิดและนวัตกรรมดิจิทัล และชุมชนต่างๆ ทั่วโลก”

“เป้าหมายของเรา คือ การจุดประกายให้ผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างโมเดลการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับธุรกิจของพวกเขาเองและสังคม ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์”

โครงการ eFounders ถือกำเนิดขึ้นจากวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีบทบาทสอดคล้องกับแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ธุรกิจต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่กำลังเผชิญอยู่

นอกจากนี้ โครงการ eFounders ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UNCTAD และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา ยังมีส่วนช่วยให้อาลีบาบาบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยนายแจ็ค หม่า ในฐานะที่ปรึกษาที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาธุรกิจโดยคนรุ่นใหม่และการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ประกาศเปิดตัวโครงการนี้เป็นครั้งแรกในปี 2560 ระหว่างการเยือนแอฟริกากับนายมุคิซา คิตูยี เลขาธิการของ UNCTAD

สามตัวแทนผู้ประกอบการจากประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ eFounders

ร่วมวางรากฐานระบบอีคอมเมิร์ซ

ผู้เข้าร่วมโครงการ eFounders จะได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีต่างๆ ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และสนทนากับทั้งผู้ประกอบการในท้องที่และผู้บริหารอีกหลายท่าน เพื่อกลั่นกรองประเด็นความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในประเทศของตน สำหรับประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซ ระบบการชำระเงิน โลจิสติกส์ บิ๊กดาต้า และธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีทั้งอาลีบาบา กรุ๊ป และธุรกิจอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในโลกอีคอมเมิร์ซมาร่วมแบ่งปันเนื้อหาสาระมากมาย ในกิจกรรมที่เจาะลึกเกี่ยวกับระบบการเงินเชิงดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ การพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่ชนบท และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสถานะเป็นสมาชิกโครงการ eFounders และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นทางการ โดยทั้ง UNCTAD และอาลีบาบา กรุ๊ป จะมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเชิงอีคอมเมิร์ซในประเทศต่างๆ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสมาชิกโครงการ eFounders รุ่นแรก ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าของธุรกิจรวม 24 รายจากทวีปแอฟริกา ได้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรเป็นเวลาสองสัปดาห์เต็มในหางโจวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ทั้ง UNCTAD และอาลีบาบาได้เข้าพบปะหารือกับสมาชิกโครงการรุ่นแรกทั้ง 24 คนเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละคนต่างก็กำลังนำสิ่งที่ตนเองได้รับมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนในชุมชน ทั้งนี้ สมาชิกโครงการทุกคนจะทำงานต่อไปอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทั้ง UNCTAD และอาลีบาบาได้ทราบทุกๆ สามเดือน

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ eFounders ได้ที่ https://agi.alibaba.com/efounders-fellowship และ http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1615

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ตลอด 24ชั่วโมง...

Responsive image

บทสรุปรายงาน Deloitte 2023 CxO Sustainability Report

Deloitte จัดทำรายงานที่เกิดจากการสำรวจในกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO มากกว่า 2,000 คนใน 24 ประเทศ รวมถึงประเด็นที่ยังวิตกกังวลและการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จัดทำโดย CxO และองค์กรข...

Responsive image

HAPathon 2023 การแข่งขัน Web3.0 Global Startup ประจำปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ท่ามกลางความเฟื่องฟูของ Web3.0 ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Alibaba Cloud, PlatON และ HashKey Group ได้จัดการแข่งขัน Web3.0 Global Startup ประจำปี 2023 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...