UNCTAD จับมือโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา เปิดตัวโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชีย | Techsauce

UNCTAD จับมือโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา เปิดตัวโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชีย

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา ได้เปิดตัวคลาสแรกของโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียจำนวน 37 ราย โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาในเมืองหางโจว ประเทศจีน

หลักสูตรระยะเวลา 11 วันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง-ประธานบริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป และ ที่ปรึกษาพิเศษของ UNCTAD ในการสนับสนุนผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 1,000 ราย ใน 5 ปี โดยการเปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียเป็นครั้งแรกนี้ สืบเนื่องมาจากความสำเร็จของหลักสูตรครั้งแรกที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการชาวแอฟริกาจำนวน 24 ราย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้ว

หลังจากผ่านกระบวนการในการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม จะเริ่มเข้าร่วมหลักสูตรสุดเข้มข้นเป็นเวลา 11 วัน โดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนและทั่วโลกด้วยตนเอง ก่อนร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการ eFounders เมื่อสำเร็จหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศบ้านเกิดของตน

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

นางสาวอาร์เล็ตต์ แฟร์เพลอห์ ผู้ประสานงานโครงการ eFounders จาก UNCTAD กล่าวว่า “เราต้องการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และดึงพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรา เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกระดับอย่างยั่งยืน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือต่างๆ ที่ UNCTAD ริเริ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ โดยมีทั้งบริษัทที่ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ บิ๊กดาต้า โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการเงิน (fintech) การชำระเงิน และการท่องเที่ยว

นายไบรอัน เอ หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการระดับโลก (Global Initiative) ของอาลีบาบา กรุ๊ป เผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของเราในการสนับสนุนผู้นำด้านแนวคิดและนวัตกรรมดิจิทัล และชุมชนต่างๆ ทั่วโลก”

“เป้าหมายของเรา คือ การจุดประกายให้ผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างโมเดลการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับธุรกิจของพวกเขาเองและสังคม ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์”

โครงการ eFounders ถือกำเนิดขึ้นจากวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีบทบาทสอดคล้องกับแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ธุรกิจต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่กำลังเผชิญอยู่

นอกจากนี้ โครงการ eFounders ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UNCTAD และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา ยังมีส่วนช่วยให้อาลีบาบาบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยนายแจ็ค หม่า ในฐานะที่ปรึกษาที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาธุรกิจโดยคนรุ่นใหม่และการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ประกาศเปิดตัวโครงการนี้เป็นครั้งแรกในปี 2560 ระหว่างการเยือนแอฟริกากับนายมุคิซา คิตูยี เลขาธิการของ UNCTAD

สามตัวแทนผู้ประกอบการจากประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ eFounders

ร่วมวางรากฐานระบบอีคอมเมิร์ซ

ผู้เข้าร่วมโครงการ eFounders จะได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีต่างๆ ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และสนทนากับทั้งผู้ประกอบการในท้องที่และผู้บริหารอีกหลายท่าน เพื่อกลั่นกรองประเด็นความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในประเทศของตน สำหรับประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซ ระบบการชำระเงิน โลจิสติกส์ บิ๊กดาต้า และธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีทั้งอาลีบาบา กรุ๊ป และธุรกิจอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในโลกอีคอมเมิร์ซมาร่วมแบ่งปันเนื้อหาสาระมากมาย ในกิจกรรมที่เจาะลึกเกี่ยวกับระบบการเงินเชิงดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ การพัฒนาอีคอมเมิร์ซในพื้นที่ชนบท และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสถานะเป็นสมาชิกโครงการ eFounders และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นทางการ โดยทั้ง UNCTAD และอาลีบาบา กรุ๊ป จะมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเชิงอีคอมเมิร์ซในประเทศต่างๆ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสมาชิกโครงการ eFounders รุ่นแรก ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าของธุรกิจรวม 24 รายจากทวีปแอฟริกา ได้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรเป็นเวลาสองสัปดาห์เต็มในหางโจวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ทั้ง UNCTAD และอาลีบาบาได้เข้าพบปะหารือกับสมาชิกโครงการรุ่นแรกทั้ง 24 คนเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละคนต่างก็กำลังนำสิ่งที่ตนเองได้รับมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนในชุมชน ทั้งนี้ สมาชิกโครงการทุกคนจะทำงานต่อไปอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทั้ง UNCTAD และอาลีบาบาได้ทราบทุกๆ สามเดือน

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ eFounders ได้ที่ https://agi.alibaba.com/efounders-fellowship และ http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1615

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCBX ประกาศผลกำไรสุทธิ ประจำไตรมาส 2 ของปี 2567 จำนวน 10,014 ล้านบาท

SCBX ประกาศผลกำไรสุทธิ ประจำไตรมาส 2 ของปี 2567 จำนวน 10,014 ล้านบาท สำหรับครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 21,295 ล้านบาท ลดลง 6.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...

Responsive image

Pink Power Up Business Forum ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีชมพู พัฒนานโยบายตอบโจทย์ LGBTQIA2S+

งานเสวนา Pink Power Up Business Forum ได้จุดประกายความหวังและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีชมพู (Pink Economy) ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน...

Responsive image

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เปิดตัว “สินเชื่อดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ เพย์พลัส” ด้วย 2 บริการเด่น บริการผ่อนไม่ใช้บัตรและบริการสินเชื่อเงินสดออนไลน์

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อดิจิทัล ‘เฟิร์สช้อยส์ เพย์พลัส’ ผ่อนชำระ กดเงินสดไม่ใช้บัตร เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน...