Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN eFounders

UNCTAD จับมือโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา เปิดตัวโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชีย

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา ได้เปิดตัวคลาสแรกของโครงการ eFounders สำหรับผู้ประกอบการชาวเอเชียจำนวน 37 ราย โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทา...