โครงการ We Think Digital Thailand เกิดจากการนำโครงการ ‘We Think Digital’ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับโลกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ของ Facebook มาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทย พร้อมนำเสนอทรัพยากรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์และแชร์ความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างรอบคอบ โดย Facebook ตั้งเป้าในการฝึกอบรมผู้คนจำนวน 2 ล้านคน จาก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคภายในปี พ.ศ.2563 และนำเสนอทรัพยากรการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลของตนเอง ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมือใหม่หรือเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นชาวดิจิทัลโดยกำเนิด (digital native) ทั้งนี้ Facebook ได้พัฒนาโครงการในประเทศไทยผ่านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารมวลชน สุขภาวะของเด็ก และการศึกษา 

โครงการ We Think Digital Thailand ของ Facebook นำเสนอหลักสูตรและทรัพยากรด้านการเรียนรู้เป็นภาษาไทย ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของผู้ใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ การสนทนาบนโลกดิจิทัล โดยเนื้อหาทั้งหมดแบ่งเป็น7 หลักสูตร เช่น อินเทอร์เน็ตคืออะไร ลายนิ้วมือดิจิทัลของคุณ การเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ คุณในฐานะพลเมืองดิจิทัล ฯลฯ โครงการ We Think Digital Thailand ยังออกแบบขึ้นเพื่อให้มีความเข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างและพัฒนาขึ้นจากคำปรึกษาของพันธมิตรองค์กรและชุมชนต่างๆ เช่น สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และองค์กรต่างๆ จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลปัจจุบัน

นอกจากนี้ พันธมิตรของ Facebook อย่างมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ยังจะดำเนินโครงการผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวสำหรับกลุ่มต่างๆ เช่น สภาเยาวชนแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากความร่วมมือในครั้งนี้ Facebook มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีแก่ผู้นำเยาวชนจากทั้ง 5 ภูมิภาคในประเทศ ภายในหกเดือนแรกของปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ Facebook ยังได้ร่วมมือกับ Love Frankie เอเจนซี่ด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการจัดโครงการ We Think Digital Champions Academy เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่ออบรมองค์กรและชุมชนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการในการจัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี Facebook จะช่วยสนับสนุนผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำแคมเปญเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีในชุมชนของพวกเขาผ่านโครงการดังกล่าว การจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับทั้งผู้นำเยาวชนและผู้นำชุมชน ทำให้โครงการ We Think Digital Thailand เป็นโครงการที่บุกเบิกวิธีการใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

คุณไซมอน มิลเนอร์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Facebook อธิบายถึงวิสัยทัศน์ของโครงการ We Think Digital ที่งานเปิดตัวเอาไว้ว่า “ในปัจจุบัน โลกของเราเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น และผู้คนมีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา การช่วยเหลือคนไทยในการพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงมีความสำคัญต่อการสร้างชุมชนดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเชิงบวก โครงการ We Think Digital Thailand ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความเชื่อหลักนี้ และเราภูมิใจที่ได้นำโครงการนี้มาสู่ประเทศไทยในวันนี้”

จากการศึกษาโดย YouGov เมื่อเร็วๆ นี้ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Facebook ประเทศไทย  ร้อยละ 81 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าพาสเวิร์ดสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กของตนเองนั้นปลอดภัยเป็นอย่างมากและค่อนข้างมาก โดยร้อยละ 72 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้แชร์พาสเวิร์ดของพวกเขากับผู้อื่น ในขณะที่ร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขาใช้พาสเวิร์ดที่ประกอบด้วยตัวหนังสือและตัวเลข ทั้งนี้ มีเพียงร้อยละ 58 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2-factor authentication หรือ 2FA) ในขณะเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถระบุสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ที่สามารถทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง (phishing) และมีเพียงร้อยละ 40 ที่สามารถระบุลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งได้อย่างถูกต้อง

สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ เมื่อผู้คนมีส่วนร่วมกับข้อมูลออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2 ใน 3 คน กล่าวว่าพวกเขาตรวจสอบที่มาของข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือไม่ และร้อยละ 71 อ่านบทความจนจบก่อนแชร์ ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการความช่วยเหลือและคำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ณ งานเปิดตัวโครงการ We Think Digital นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวชมเชยโครงการว่า “ทั้งกระทรวงฯ และ Facebook ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างความมั่นใจให้คนไทยทุกคนในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย ความร่วมมือระหว่าง Facebook และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงนักวิชาการ และภาคประชาสังคมจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย มีความหมายว่าโครงการ We Think Digital จะสนับสนุนคนไทยจากทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการช่วยเหลือให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากโลกดิจิทัล โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ อายุ รสนิยมทางเพศ ความสามารถทางร่างกายและสถานะทางสังคมแต่อย่างใด”

ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำระดับโลกอย่าง Facebook ได้เลือกเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาโครงการ We Think Digital ของประเทศไทย เราเชื่อว่าความรู้ดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ โครงการ We Think Digital Thailand ยังจะมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนคนไทยบนโลกออนไลน์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ของพวกเขา”

รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของคณะที่ปรึกษาของโครงการว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเป็นผู้นำในการสร้างการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล ในฐานะที่เป็นประเทศที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก โดยข้อเท็จจริงนี้เป็นที่รับรู้เป็นอย่างดีในกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักศึกษา ซึ่งเข้าใจถึงความสำคัญของนวัตกรรมและการผลักดันตนเอง ดังนั้น หน้าที่ของเราคือการมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ การปรึกษาและพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทำให้โครงการ We Think Digital มีความเข้าใจและคำนึงถึงแนวคิดของผู้ประกอบการของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง”

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ We Think Digital Thailand และหลักสูตรการเรียนรู้ของโครงการ wethinkdigital.fb.com/th

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปว่า Facebook เป็นบริษัทเทคโนโลยี หรือเป็นบริษัทสื่อ กันแน่?

ในวันพุธที่ผ่านมา Mark Zuckerberg ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Facebook ได้เชิญผู้ติดตามของเขา 82 ล้านคนนั่งการประชุมส่วนตัวระหว่างเขากับ COO อย่าง Sheryl Sandberg ใน...

Responsive image

ผู้นำ run2gether ชุมชนออนไลน์เพื่อนักวิ่งผู้พิการได้รับคัดเลือกเข้า Facebook Community Leadership Program

Facebook ได้จัดโครงการ Facebook Community Leadership Program เฟ้นหาผู้นำชุมชนเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Facebook เพื่อมอบเงินทุนสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการเพื่...

Responsive image

Facebook เปิดตัวเครื่องมือ Manage Activity ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดเก็บโพสต์เก่าได้ดียิ่งขึ้น

Facebook เปิดตัวเครื่องมือจัดการกิจกรรม (Manage Activity) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับโพสต์เก่าๆ ได้ในที่เดียว ฟีเจอร์สำหรับจัดเก็บนี้จะเปิดให้ใช้งานบนมือถือในช่วงแรก และพร...