Xiaomi ประกาศแต่งตั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียจาก Credit Suisse เป็น CFO คนใหม่ | Techsauce

Xiaomi ประกาศแต่งตั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียจาก Credit Suisse เป็น CFO คนใหม่

Xiaomi ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ได้เลือก มร. อะลาน หลำ (Alain Lam) ขึ้นเป็น CFO และรองประธาน จะเริ่มตำแหน่งใหม่ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563

มร. หลำ ในวัย 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขามีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจมากกว่า 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมในแผนกวาณิชธนกิจและตลาดทุนของบริษัท Credit Suisse ในเอเชียแปซิฟิก และก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่บริษัท Morgan Stanley ซึ่งครอบคลุมตลาดทุนด้านเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมในเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เสียวหมี่ได้ประกาศให้กรรมการบริหาร รองประธานบริหารอาวุโสและอดีต CFO มร. ชิว โช่ว จือ รับตำแหน่งเป็นประธานบริหารฝ่ายต่างประเทศของกรุ้ป โดยการเปลี่ยนตำแหน่งงานและยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและรองประธานบริหารอาวุโส โดย มร. หวาง เสียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทน CFO ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนกระทั่งคณะกรรมการสรรหา CFO ได้พบผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง CFO

RELATED ARTICLE

Responsive image

EVAT จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย และให้ประชาชนมีการ...

Responsive image

DBC คาดการณ์ 5 แนวโน้มธุรกิจไทย หลังประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 1 มิถุนายนนี้ กำลังเริ่มเป็นที่จับตาของภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจโลก เพราะทุกที่กำลังจับตาดูว่าไทยจะใช้...

Responsive image

CARIVA ในเครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย

CARIVA จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล ร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุ...