Big Tech ครองแชมป์ลงทุน Clean Energy มากสุดในสหรัฐฯ นำโดย Amazon Meta Google | Techsauce

Big Tech ครองแชมป์ลงทุน Clean Energy มากสุดในสหรัฐฯ นำโดย Amazon Meta Google

The American Clean Power Association (ACP) ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการลงทุนในพลังงานสะอาด หรือ Clean Energy ของบริษัทในสหรัฐฯ โดยในปี 2022 เป็นปีที่องค์กรต่าง ๆ ซื้อพลังงานสะอาดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 73% จากปีที่แล้ว 

โดย “กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” คือ กลุ่มบริษัทที่ลงทุนกับพลังงานสะอาดมากที่สุด โดยมี Amazon Meta และ Google ผู้นำสามอันดับแรก ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน จากรายงานยังระบุว่า บอเทคกลายเป็นกำลังสำคัญในตลาดพลังงานสะอาด กระตุ้นการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในสหรัฐฯ มากขึ้น

บริษัทเทคโนโลยีลงทุนกับพลังงานสะอาดมากที่สุด  

จากการเก็บข้อมูลถึงช่วงสิ้นปี 2022 มีบริษัททั้งหมด 326 แห่งในสหรัฐฯ ทำข้อตกลงในการจัดซื้อและลงทุนในพลังงานสะอาดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 77.4 กิกะวัตต์ (ดำเนินการอยู่จริง 36 กิกะวัตต์) แบ่งออกเป็นพลังงานแสดงอาทิตย์ 45.052 กิกะวัตต์ พลังงานลม 28.83 กิกะวัตต์ และแบตเตอรี่ 0.974 กิกะวัตต์

ด้วยปริมาณดังกล่าว สามารถจ่ายพลังงานให้กับ Data Center กว่าพันแห่ง หรือแจกจ่ายตามบ้านได้ถึง 18 ล้านหลังคาเรือน

เมื่อแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการลงทุนกับพลังงานสะอาด ด้วยยอดรวมเกือบ 37 กิกะวัตต์  ตามมาด้วยภาคพลังงาน (6.7 กิกะวัตต์)  โทรคมนาคม (6.3 กิกะวัตต์) และอันดับที่สี่คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทเทคฯ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรก ๆ ที่สนใจลงทุนและนำพลังงานสะอาดมาใช้ พร้อมกับผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน หลายแห่งเริ่มประกาศจัดซื้อพลังงานสะอาดตั้งแต่ปี 2010 และทำข้อตกลงด้านไฟฟ้าที่ยั่งยืน (Green PPA) เพื่อจ่ายพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของตน ซึ่งมีการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนเทคโนโลยีจะเพิ่มถึง 20% ในปี 2030 จากการเติบโตของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ไม่นับเทรนด์ธุรกิจคลาวด์ หรือ AI ที่ต้องใช้การประมวลผลขนาดใหญ่บน Data Centers แน่นอนว่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากขึ้น การเข้าสู่ตลาดพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนอาจทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีมีความรับผิดชอบ แต่พลังงานหมุนเวียนนั้นสมเหตุสมผลทางธุรกิจ สอดคล้องกับความต้องการลดค่าไฟ แถมยังช่วยสิ่งแวดล้อม

ภาพจาก : cleanpower.org

“ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นให้องค์กรการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทำให้การจัดหาพลังงานสะอาดขององค์กรเพิ่มขึ้น 100 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลดลง 71% และ 47% ตามลำดับ ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับองค์กรที่ซื้อ” JC Sandberg CEO ชั่วคราวและ Chief Advocacy Officer ของ  American Clean Power Association (ACP) กล่าว

Amazon ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง 

ภาพจาก : cleanpower.org

จากรายงานจะเห็นว่า บริษัทเทคโนโลยีมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลและท้องถิ่น  ทั้งในฐานะผู้ซื้อและพันธมิตรคู่ค้า โดยในจำนวนองค์กรที่ลงทุนในพลังงานสะอาด 326 แห่ง Amazon เป็นบริษัทที่ลงทุนกับพลังงานสะอาดสูงที่สุด โดยมีการทำสัญญาในพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ รวม 12.4 กิกะวัตต์ ตามมาด้วย Meta ที่ 8.7 กิกะวัตต์ และ Google 6.2 กิกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม หากคำนวณในแง่ของการลงทุนในพลังงานสะอาดที่กำลังดำเนินการอยู่ Meta จะกลายเป็นผู้นำ ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 4.8 กิกะวัตต์ ในขณะที่การลงทุนพลังงานสะอาดทั้งหมดของ Amazon มีเพียง 19% เท่านั้นที่กำลังดำเนินการจริง ๆ ในปัจจุบัน และที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ภาพจาก : cleanpower.org

ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

  • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  Shell  เป็นผู้นำการลงทุนในพลังงานสะอาด ด้วยกำลังการผลิต 1.2 กิกะวัตต์ 
  • กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  Verizon เป็นผู้นำการลงทุนในพลังงานสะอาด ด้วยกำลังการผลิต 3 กิกะวัตต์ 
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผู้นำการลงทุนในพลังงานสะอาดได้แก่ McDonald ด้วยกำลังการผลิต 1.7 กิกะวัตต์
  • โครงการผลิตพลังงานสะอาดทั้งหมด 540 โครงการ ใน 49 รัฐ รวมถึง Washington DC และ Puerto Rico Texas เป็นรัฐที่เป็นฐานที่ตั้งของการผลิตพลังงานสะอาดส่วนใหญ่ (35%) ตามมาด้วย Illinois  (7%) และ Ohio (6%)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนกับพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดได้แก่ พลังงาน, ยานยนต์ และการผลิต ตามลำดับ
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนกับพลังงานลมมากที่สุดได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค, การเงิน/ที่ปรึกษา และค้าปลีก ตามลำดับ 

อ้างอิง : cleanpower.org , cnbc

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

อินเดียเลี้ยงคนทั้งโลกได้ ทำไมคนในชาติยังอดอยาก?

อินเดียเลี้ยงปากท้องคนทั้งโลกได้และกำลังจะกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ กลับติดอันดับต้น ๆ ประเทศที่ประชากรหิวโหยและขาดแคลนอาหารมากที่สุดในโลก เป็นเพราะอะไรกัน ?...

Responsive image

Google พัฒนา MethaneSAT ดาวเทียมวัดปริมาณก๊าซพิษและติดตามตำแหน่ง

Google ได้ร่วมมือกับ Environmental Defense Fund (EDF) พัฒนา MethaneSAT ดาวเทียมติดตามการปล่อยก๊าซมีเทนจากนอกโลก...

Responsive image

Climate quitting เทรนด์การลาออกแบบใหม่ที่ฮิตในกลุ่ม Gen Z และ Millennials

ถ้าไม่รักษ์โลก ไม่ขอทำงานด้วย รู้จัก ‘Climate Quitting’ เทรนด์ใหม่คนทำงานที่ยอมลาออกถ้าบริษัทไม่มีนโยบายช่วยสิ่งแวดล้อมที่ดีพอ...