LATEST IN big-tech

AR จะมาแทนที่ Smartphone จริงหรือ ? จับตา Big Tech กับโปรเจกต์โลกเสมือน

จากรายงานของ The Information และ Bloomberg กล่าวว่า ตอนนี้ทาง Apple กำลังทดลองตัวต้นแบบของเทคโนโลยี AR และเตรียมจะปล่อยออกมาในช่วงต้นปี 2022 ที่ราคาประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือปร...

ถึงเวลาที่ Big Tech ควรปฏิรูปโมเดลธุรกิจ เพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่ Big Tech ควรจะปฏิรูปโมเดลธุรกิจ เพื่อที่จะลดความบิดเบี้ยวของสภาพสังคม และที่สำคัญต้องทำให้มนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น บทความนี้ Techsauce ได้สรุปประเด็นสำคัญมาจาก MIT...

JOB