LATEST IN กทม

กรุงเทพมหานคร จับมือ หอการค้าไทย จัดจุดบริการฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาล 14 แห่ง เปิดลงทะเบียน 1 พ.ค. นี้

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับ หอการค้าไทย จัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน นอกโรงพยาบาล 14 แห่ง เปิดลงทะเบียน 1 พ.ค. นี้ โดยระบุว่าสามารถให้บริการได้ทั้งสิ้นรวม 20,500 คนต่อวัน...

JOB