LATEST IN ขอนแก่น

มิตรผล-เบญจจินดา-บ้านปู ร่วมลงทุน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้” ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิตรผล เบญจจินดา บ้านปู ร่วมลงทุนโครงการ “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้” พัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ดิจิทัล ร่วมกับเทศบาลเมืองขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (Khon Kaen Think Thank - KKTT)...

ถอดบทเรียน 'ขอนแก่น Smart City' เมืองคุณภาพสร้างได้ไม่ใช่แค่ฝัน

Smart City ปัจจุบันถือเป็นคำที่ได้ยินกันอย่างคุ้นหู จากการที่ภาครัฐบาลหันมาผลักดันให้มีการพัฒนาเมือง โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของจั...

JOB