LATEST IN Infrastructure

WHA Group เปิดตัว 'ศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูล' ยกระดับ Cloud Services ขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีครบวงจร

WHA Infonite ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 4 แห่งในประเทศไทย เปิดตัวบริการศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงจัดเก็บข้อมูล ยกระดับ Cloud Services พร้อมขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที...

Safe City เมืองปลอดภัยสร้างได้ ผ่านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย Smart Security

Smart Security หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาของเทคโนโลยี  IOT (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้...

ถอดบทเรียน 'ขอนแก่น Smart City' เมืองคุณภาพสร้างได้ไม่ใช่แค่ฝัน

Smart City ปัจจุบันถือเป็นคำที่ได้ยินกันอย่างคุ้นหู จากการที่ภาครัฐบาลหันมาผลักดันให้มีการพัฒนาเมือง โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของจั...

JOB