Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN infrastructure

Web 3.0 คืออะไร ทำไมถึงเป็นอินเทอร์เน็ต The Next Era โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างจักรวาล Metaverse

Web 3.0 คืออะไร ทำไมถึงเป็นอินเทอร์เน็ต The Next Era โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างจักรวาล Metaverse ก่อนจะอธิบายตรงนี้เรามาย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน การเกิดขึ้นของ “อินเทอร์เน็ต...

รู้จัก Cloud Contact Center ทำไมองค์กรยุคใหม่ถึงต้องเลือกใช้ ?

Techsauce Podcast Episode นี้จะพาพูดคุยกับ คุณวรวิทย์ หมื่นศรี Senior GTM Practice Solutions Manager จาก NTT Thailand ที่จะมาอธิบายและพาไปทำความรู้จัก พร้อมวิธีการเตรียมพร้อมหากองค...

ก้าวสู่การเป็น Digital Office ที่ยั่งยืน ด้วย Toolset และ Infrastructure ที่เหมาะสม

การวางพื้นฐานด้านดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า หากมีการวางรากฐานที่ดี องค์กรจะสามารถดำเนินงานๆ ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช...

WHA Group เปิดตัว 'ศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูล' ยกระดับ Cloud Services ขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีครบวงจร

WHA Infonite ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 4 แห่งในประเทศไทย เปิดตัวบริการศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงจัดเก็บข้อมูล ยกระดับ Cloud Services พร้อมขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที...

Safe City เมืองปลอดภัยสร้างได้ ผ่านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย Smart Security

Smart Security หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาของเทคโนโลยี  IOT (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้...

ถอดบทเรียน 'ขอนแก่น Smart City' เมืองคุณภาพสร้างได้ไม่ใช่แค่ฝัน

Smart City ปัจจุบันถือเป็นคำที่ได้ยินกันอย่างคุ้นหู จากการที่ภาครัฐบาลหันมาผลักดันให้มีการพัฒนาเมือง โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของจั...