LATEST IN ชัยชนะ มิตรพันธ์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ขึ้นแท่นผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ นั่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ หลังจากได้เข้าสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ETDA ซึ่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกํ...

JOB