LATEST IN ฐากร ปิยะพันธ์

จากมือทองด้านการเงิน สู่วงการประกัน อะไรคือสิ่งที่ 'เจ้าสัวเจริญ' ฝากไว้ในมือ 'ฐากร ปิยะพันธ์'

จากมือทองฟากการเงินและธนาคาร คุณ'ฐากร ปิยะพันธ์' เดินทางเข้าสู่วงการประกัน โดยได้รับความไว้วางใจจาก 'เจ้าสัวเจริญ' ในรับหน้าที่ CEO เพื่อปั้นธุรกิจของเครือไทย โฮลดิ้งส์ มุ่งสู่ดิจิ...

เครือไทย โฮลดิ้งส์ ในมือ 'ฐากร ปิยะพันธ์' จะเป็นอย่างไรต่อ?

หลังจากที่ 'เครือไทย โฮลดิ้งส์' ได้แต่งตั้ง 'ฐากร ปิยะพันธ์' ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ พร้อมปรับทัพครั้งยิ่งใหญ่ บริษัทก็มีแผนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 6 กลยุทธ์ โดยนำ...

ฐากร ปิยะพันธ์ นั่งแท่น CEO เครือไทย โฮลดิ้งส์ ของเจ้าสัวเจริญ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั...

JOB