Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ประกันรถยนต์ไฟฟ้า

เปิด 4 เงื่อนไขใหม่ประกันรถ EV

เกณฑ์ใหม่ประกันรถ EV มี 4 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า...

Priceza Money เดินหน้าใช้ Data วิเคราะห์-คาดการณ์ เบี้ยประกัน EV กับราคาที่ต้องจ่าย ภายในปี 2025

ยอดขาย EV ในปี 2022 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง ชวนมองให้ลึกกว่านั้น เรื่อง 'บริการหลังการขาย' ที่ยังตามไม่ทันความต้องการของตลาด กับ Data รถที่ยังไม่มากพอ ส่งผลต่อราคา 'ประก...