LATEST IN ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สรุปมติ ครม.เยียวยาผู้ประกอบการ-ประชาชนจากผลกระทบCOVID-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์สรุปมติ ครม.เยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนจากผลกระทบCOVID-19ที่ระบาดระลอกใหม่...

นายก แถลงถึงงบปี 65 พร้อมระบุ งบประมาณรายจ่ายมีจำกัด ขอให้ทุกหน่วยงานบริหารอย่างประหยัดและคุ้มค่า

นายก แถลงถึงงบปี 65 พร้อมระบุ งบประมาณรายจ่ายมีจำกัด ขอให้ทุกหน่วยงานบริหารอย่างประหยัดและคุ้มค่า...

JOB