Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

“ดร.ธรรม์ธีร์” ไทยสร้างไทย ชี้กฎหมาย “ภาษีคริปโต” ไม่เป็นธรรม ขาดแรงจูงใจลงทุนในประเทศ

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีกรมสรรพากร ออกมาชี้แจงประเด็น “ภาษีคริปโต” ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลร...

การจัดเก็บภาษีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ความแน่นอนที่ไม่แน่นอน

ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับประเทศไทยนั้นมีการออกกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 แต่ในทางปฏิบัติยังมี "ความไม่แน่นอน" ทางภาษีอากรในหลาย ๆ ประเด็...