LATEST IN รับเงิน 5000 บาท

กรุงไทยแจ้งวิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5000 ผ่านเว็บไชต์เท่านั้นสามารถใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้

การรับเงินเยียวยา สามารถรับได้ผ่าน 2 ช่อง ทางบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่เดิมโดยที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องต...

JOB