LATEST IN ลงทะเบียนเยียวยา

สมาพันธ์ภาพยนตร์ จับมือ Netflix จัดทุน 16 ล้านเปิดลงทะเบียนเงินเยียวยาคนในอุตสาหกรรมบันเทิง

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ประกาศความร่วมมือกับ Netflix เพื่อจัดตั้ง “กองทุนเงินเยียวยาโควิด-19 สำหรับลูกจ้างอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์” ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือก...

JOB