LATEST IN สามย่าน-มิตรทาวน์

เปิดแนวคิด KBank The Office Space สามย่านมิตรทาวน์ สถานที่ทำงานรูปแบบใหม่ในแบบ Agile

KBank The Office Space เปรียบเสมือน Minimum Viable Product ที่ธนาคารอยากให้พนักงานนำเอาแนวความคิดแบบ design thinking ไปปรับใช้ในงานของทุกคน โดยเริ่มจากการสร้างสถานที่เล็กๆ เพื่อทดส...

คุยกับผู้สร้าง 'สามย่าน มิตรทาวน์’ ในยุคที่ปลายทางของ ‘ศูนย์การค้า’ ไม่ได้มีไว้แค่ ‘Shopping’

‘สามย่าน มิตรทาวน์’ โครงการมิกซ์ยูส หรือโครงการที่เป็นการผสมผสานระหว่างศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งได้รับการพูดถึงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา จากคอนเ...

JOB