LATEST IN สิงห์

‘สิงห์’ เปิดตัว CVC อีกราย ภายใต้ชื่อ ‘Singha Ventures’ ตั้ง 'ภูริต ภิรมย์ภักดี' คุมบริหาร

‘สิงห์’ ขยับลงทุนใน Startup เปิดตัวธุรกิจร่วมลงทุน หรือ CVC (Corporate Venture Capital) ในชื่อ ‘Singha Ventures’ เน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ สินค้าอุปโภคบริโภค, เทคโนโลยีจัดการ S...

JOB