LATEST IN อินโฟเฟด

DEPA จับมือ พันธมิตร เปิดโครงการ depa Game Accelerator Program ปั้นผู้ผลิต-พัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

DEPA ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และ อินโฟเฟด เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program ปั้นผู้ผลิตและพัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก...

JOB