LATEST IN TGA

DEPA จับมือ พันธมิตร เปิดโครงการ depa Game Accelerator Program ปั้นผู้ผลิต-พัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

DEPA ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และ อินโฟเฟด เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program ปั้นผู้ผลิตและพัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก...

depa จับมือ TGA สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกมเตรียมเปิดเวที depa Game Accelerator Program

depa จับมือ TGA พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกมรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างการลงทุน สร้างกำลังคนให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทย...

JOB