Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN โรงไฟฟ้า IPP

GULF โชว์งบ Q1/65 รายได้กว่า 2.2 หมื่นล้าน กำไรสุทธิ 3.3 พันล้าน ด้วยโรงไฟฟ้า IPP-กำไร INTUCH หนุน

GULF เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2565 รายได้รวม 22,453 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,395 ล้านบาท โดยกำไรหลักมาจาก การรับรู้ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล BKR2 และส่วนแบ่งกำไร...