Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN INTUCH

GULF พร้อมทุ่ม 1.69 แสนล้าน เพื่อเป็นเจ้าของ INTUCH แหล่งทุนมาจากกระแสเงินสด-กู้ธนาคาร ไม่ต้องเพิ่มทุน

GULF พร้อมทุ่ม 1.69 แสนล้าน เพื่อเป็นเจ้าของ INTUCH แหล่งทุนมาจากกระแสเงินสด -กู้ธนาคาร เหลือเฟือแบบไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน...

singtel แจง ถือหุ้นใน INTUCH - ADVANC เน้นลงทุนระยะยาว ไม่สน GULF เล็งเทคโอเวอร์

singtel (สิงเทล) โทรคมนาคมรายใหญ่แห่งสิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ INTUCH ออกแถลงการณ์มอง การถือหุ้น INTUCH และ ADVANC เป็นการลงทุนระยะยาว หลัง GULF ประกาศตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นทั้...

GULF ทำ Tender Offer หุ้น INTUCH - ADVANC แต่หารือ ก.ล.ต. ขอผ่อนผันไม่ซื้อ THCOM

GULF ทำ Tender Offer หุ้น INTUCH - ADVANC แต่หารือ ก.ล.ต. ขอผ่อนผันไม่ซื้อ THCOM...

JOB