Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 26th Annual Global CEO Survey - Asia Pacific: Leading in the new reality

PwC เผย 53% ของ CEO เอเชียแปซิฟิก เชื่อโมเดลธุรกิจในปัจจุบันจะไปไม่รอดในอีกทศวรรษหน้า

PwC เผยผลสำรวจ CEO โลกครั้งล่าสุด พบเกือบ 70% ของ CEO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตลดลงในอีก 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่ CEO เกินครึ่งเชื่อว่า โมเดลการทำธุรกิจในปัจ...