Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 2G

กสทช. เตรียมยกเลิก 2G ภายใน 31 ตุลาคม 2562 ชี้ค่าโทร 2G แพงกว่า 3G-4G

คุณฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมกำหนดให้วันยุติการให้บริการ 2G เป็นวันที่ ...