Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 500Start

Carsome Startups แอปช่วยซื้อขายรถยนต์จากมาเลเซียได้รับเงินทุน 350,000 เหรียญสหรัฐจาก 500Startups

สำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้จัก Carsome ว่าพวกเขาอะไร Carsome คือ startups หน้าใหม่จากเมือง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย บริษัทถูกก่อตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2015 โดย Eric Che...