LATEST IN 500Start

Carsome Startups แอปช่วยซื้อขายรถยนต์จากมาเลเซียได้รับเงินทุน 350,000 เหรียญสหรัฐจาก 500Startups

สำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้จัก Carsome ว่าพวกเขาอะไร Carsome คือ startups หน้าใหม่จากเมือง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย บริษัทถูกก่อตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2015 โดย Eric Che...

JOB