Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 8trickforinterview

8 เคล็ดลับในการแนะนำตัว เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ ต่อผู้สัมภาษณ์งาน

เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ทุกคนต้องทำ คือ “การแนะนำตัว” เพื่อที่จะบอกให้ผู้สัมภาษณ์ทราบได้ว่าตัวเรานั้นเป็นใคร การสร้างความประทับใจครั้งแรก (First Imp...