Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Abra

ฟิลิปปินส์นำก่อนใคร เปิดให้ซื้อ Bitcoin ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาในประเทศ

Abra บริษัทผู้ลงทุนในแอปพลิเคชันด้าน Crypto ประกาศความร่วมมือกับ ECPay ผู้ให้บริการชำระเงิน พร้อมเริ่มเปิดการขาย Bitcoin ใน 7-Eleven ทั่วฟิลิปปินส์แล้วและอีก 6,000 ร้านค้าปลีก...

JOB