Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ADS

หน่วยงานด้านความปลอดภัยจราจรบนทางหลวงสหรัฐฯ เผยข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบขับขี่อัตโนมัติ Tesla นำโด่งกว่าเพื่อน หวั่นถูกเพ่งเล็งเพิ่ม

US-NHTSA เปิดเผยข้อมูลตัวเลขของอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่มีการใช้งานระบบขับขี่อัตโนมัติ โดยระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงของ Tesla มีรายงานอุบัติเหตุถึง 273 ครั้ง ซึ่งมากกว่าผู้ผลิตรถยน...