Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN after-covid-19

จีน เอเชีย การเมือง จะเป็นสิ่งที่น่าจับตาในงาน CES 2023 นอกเหนือจากเทคโนโลยี

บริษัทจีน 485 แห่งได้ยืนยันเข้าร่วมงาน CES 2023 ในขณะที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันยังคงตอบรับเข้าร่วมงานเหนียวแน่น จับตาการกลับมาเต็มรูปแบบของงาน CES หลังยุคโควิด...

Techsauce Live : บทเรียนและโอกาส ของสาธารณะสุขก่อนเข้าสู่ยุคหลังโควิด กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

พูดคุย กับ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในประเด็น บทเรียน และโอกาสของสาธารณสุขไทย ก่อนเข้าสู่ยุคหลังโควิด...