Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AI Vision

AI Vision กับการตรวจสอบ defect อัตโนมัติ ที่แม่นยำและเรียลไทม์

ยุคนี้ โรงงานต่างๆ ต้องไม่ปิด และเดินหน้าผลิตต่อไปได้แม้อยู่ในช่วงลำบากการนำความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมาใช้เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งให้ผู้ผลิตตรวจหาจุดบกพร่อง...

JOB