Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN AirAsia Food

AirAsia Food มาแล้ว เปิดทดลองให้บริการบางพื้นที่ในกรุงเทพ ส่งฟรี 6 กิโลเมตรแรกทุกออเดอร์ ถึง 15 สิงหาคมนี้

ล่าสุดได้เปิด ‘AirAsia Food’บริการส่งอาหาร สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชั่น airasia ได้ ซึ่งเริ่มเปิดทดลองให้บริการผู้ใช้บางกลุ่มในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อน (ดินแดง จตุจักร ลาดพร้า...