Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Algoritma

Data science ทักษะเพื่อความอยู่รอดในยุค Disruption ที่ทุกองค์กรต้องมี

Algoritma เป็นโรงเรียนสอนและพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Data science ที่นำเสนอคอร์สด้าน Data science ที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ ครอบคลุมจนถึงหลักสูตรป...