Data science ทักษะเพื่อความอยู่รอดในยุค Disruption ที่ทุกองค์กรต้องมี | Techsauce

Data science ทักษะเพื่อความอยู่รอดในยุค Disruption ที่ทุกองค์กรต้องมี

บทสัมภาษณ์พิเศษ Nayoko Wicaksono ผู้ก่อตั้ง Algoritma โรงเรียนสอนและพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Data science ในเรื่อง Data science กับการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

Algoritma เป็นโรงเรียนสอนและพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Data science ที่นำเสนอคอร์สด้าน Data science ที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ ครอบคลุมจนถึงหลักสูตรปฏิบัติการระยะเวลา 3 เดือน หรือ Bootcamp ที่สร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ผ่านการลงมือทำ สามารถเริ่มต้นสายงานด้าน Data science หลังจากจบหลักสูตรได้ทันที เราได้พูดคุยกับ Nayoko Wicaksono ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Algoritma ในเรื่อง Data science กับการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

แนะนำตัวให้เราได้รู้จักสักนิด

ผมมีประสบการณ์ด้านธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ นักลงทุนในบริษัท Startup รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับบริษัท Startup จุดเริ่มต้นคือการได้ร่วมทีมกับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Rocket Internet อยู่ในทีมเดียวกับผู้ก่อตั้ง Go-Jek ในขณะนั้น จากนั้นได้เข้าร่วมกับ EMTEK Group บริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ก่อนที่จะเริ่มต้น Startup ของตัวเองชื่อว่า Seekmi แอปฯ ที่เชื่อมต่อผู้ใช้กับช่างที่มีทักษะ และผู้ให้บริการอื่นๆที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในทีมบุกเบิก โปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ระดับโลก Plug and Play accelerator ที่ขณะนั้นได้ขยายมายังประเทศอินโดนีเซีย

จุดเริ่มต้นของ Algoritma โรงเรียนสอนและพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Data science

ในปี 2016 - 2017 ช่วงที่ผมได้ทำงานร่วมกับ Plug and Play accelerator ผมได้พบกับความจริงที่ว่าบริษัทส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาในการหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมทีม ไม่เว้นแม้กระทั่ง Startup ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอินโดนีเซียและสิงคโปร์ และในขณะนั้นผมได้มีโอกาสรู้จักกับ Samuel Chan (ต่อมาเป็นผู้ก่อตั้ง Algoritma ร่วมกัน) เราได้พูดคุยและเห็นตรงกันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันในการเริ่มต้นการสร้างแหล่งให้ความรู้และฝึกทักษะด้าน Data science ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า Algoritma นำเสนอการสอนที่ได้มาตรฐานให้กับตัวบุคคลทั่วไปและองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงทักษะด้าน Data science ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการสร้างคอมมูนิตี้ของ Data scientist ให้เกิดเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกัน และเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ กับองค์กรที่กำลังพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายมากกว่าที่จะประเมินค่าได้

ไม่เพียงแต่บริษัทที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ในขณะเดียวกันคนในปัจจุบันตกงานกันมากขึ้น ไม่สามารถหางานได้เพราะขาดทักษะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบกับตัวบุคคลด้วยเช่นกัน เพราะบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ ย่อมไม่เป็นที่ต้องการขององค์กรในปัจจุบัน และมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกยกเลิกการจ้างงานในอนาคตอันใกล้ เมื่อคนถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเริ่มขยายผลกระทบวงกว้างมากขึ้น เมื่อคนว่างงานเพิ่มขึ้นจึงก่อให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยตรง เกิดความไม่เท่าเทียม และปัญหาสังคมตามมา ความโชคดีก็คือในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีเวลาในการปรับตัว เพราะระบบเศรษฐกิจหลักของเรายังต้องอาศัยแรงงาน และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จึงยังไม่สามารถแทนที่ด้วยตำแหน่งเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามเรามีเวลาอีกไม่มากนัก เพราะการเปลี่ยนแปลงล้วนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว

ทำไมคุณถึงคิดว่า Data Science คือคำตอบ?

บริษัทและองค์กรยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคก่อน ผ่านการทำธุรกิจแบบสมัยเก่า กำลังประสบภาวะจำเป็นในการต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และการเข้ามาของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ ในยุคที่เศรษฐกิจมีผู้เล่นหน้าใหม่ อย่าง Startup และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เข้ามาในระยะเวลาที่รวดเร็วและดูเหมือนจะแซงหน้าไปแล้ว เป็นขณะเดียวกันกับการที่ข้อมูลและ Data science เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตและก้าวหน้าไปในทางที่ดี ส่งผลให้ความต้องการของ Data scientist มีเพิ่มขึ้น จากการวิจัยพบว่า Data scientist เป็นอาชีพที่มีความต้องการในตลาดติด 1 - 10 อันดับ ซึ่งจะมีความต้องการมากขึ้นต่อไปในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า

เราจะปรับตัวและอยู่รอดในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

สำหรับบุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีหลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ต้องอาศัยทั้งวินัยและแรงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสูงมาก ยิ่งกับทักษะอย่าง Data science จึงทำให้หลายๆคนจะท้อถอยและหมดกำลังใจไปก่อน ต่างจากการมีกลุ่มเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ถามคำถาม และได้ลงมือทำจริงกับผู้ที่มีประสบการณ์จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสร้างกำลังใจที่จะเรียนรู้ในทักษะนี้ได้ดีขึ้น

สำหรับองค์กร มีหลายทางที่จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ในองค์กร ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อบริษัท Tech Startup เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีนั้นๆ และการเข้าถึงด้านข้อมูล หรือการสร้างทีมพัฒนาและสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วย ซึ่งจะได้ผลดีในระยะสั้นๆ แต่หากต้องการพึ่งพาในระยะยาวอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการสร้างทีม และฝึกฝนกำลังคนขึ้นมาเอง ที่อาจจะยากในช่วงเริ่มต้น แต่สามารถเห็นผลได้ในระยะยาว และเพิ่มความพึงพอใจและความร่วมมือของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้มากขึ้น

นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นสายงานด้าน Data science และไม่สายเกินไปสำหรับองค์กรที่จะเริ่มสร้างและพัฒนาความสามารถ ด้าน Data science ของคนในองค์กร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สพัฒนาทักษะด้าน Data science ล่าสุดได้ที่นี่ http://bit.ly/2Tyvs8K

เข้าใจทักษะ Data science ให้มากขึ้นกับ Nayoko Wicaksono ได้ในงาน Techsauce Global Summit 2019

หากคุณอยากเข้าใจเรื่องของ Data science ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อพาคุณและองค์กรอยู่รอดในยุค Disruption นี้ มาพบกับ  Nayoko Wicaksono ผู้ก่อตั้ง Algoritma โรงเรียนสอนและพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Data science ได้ในงาน Techsauce Global Summit 2019 อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/2FkrJri

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ความเชื่อที่เปลี่ยนไป ในวัยที่โตขึ้นของ Jensen Huang ‘อย่าเป็นทาสของเวลา’

Jensen Huang CEO ของ Nvidia บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ตอนนี้มีมูลค่ากว่า 70 ล้านล้านบาท เคยกังวลเป็นอย่างมาก ว่าเวลาในหนึ่งวันจะไม่เพียงพอทำทุกสิ่งที่ต้องการ เขาเคยพูดติดตลกว่า การอด...

Responsive image

Power Harassment การกลั่นแกล้งโดยผู้มีอำนาจ เรื่องใหญ่ที่หลายคนมองข้าม

รู้หรือไม่? ในสังคมการทำงานของหลายประเทศในเอเชีย มักโดนกลั่นแกล้งในที่ทำงานโดยผู้มีตำแหน่งสูงกว่า เราเรียกสิ่งนี้ว่า Power harassment...

Responsive image

เถียงใครก็ไม่มีวันแพ้ แค่หัดเป็น ‘ผู้ฟังที่ดี’ เพราะรู้เขา รู้เรา รบกี่ครั้งก็ชนะ

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง คนที่เถียงใครก็ชนะเสมอ นอกจากจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้ว ทักษะหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย และจะทำให้เราเป็นผู้ชนะทุกข้อโต้แย้งและการโต้เถียงนั่นคือ “การเ...