Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN american-express

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตในสหรัฐฯ ออกรหัสผู้ค้าใหม่จับตาร้านขายปืน เลี่ยงซ้ำรอยเหตุกราดยิง (Mass Shooting)

เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการซื้อขายอาวุธปืนรวมถึงกระสุนปืนที่ดูต้องสงสัย และเพื่อลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์กราดยิง (Mass Shooting)...

Standard QR Code ปฏิวัติประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด การร่วมมือครั้งสำคัญของ ธปท. ธนาคารและเครือข่ายบัตรต่างๆ

เราได้เห็นตัวอย่างในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีน ที่มีการใช้ QR Code กันอย่างแพร่หลาย แม้แต่ร้านขายของทั่วไปจนถึงขอทาน ที่ใช้ QR Code ในการรับเงิน ส่วนในประเทศไทยเรามีบริการต...