Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN App War

ย้อนรอย App War แอปชนแอป หนังไทยเรื่องแรกที่กล้าเล่าเรื่อง Startup

ในขณะที่ซีรีส์จากเกาหลีใต้ อย่าง Start-up กำลังโด่งดัง และทำให้คนกลุ่มแมสหันมาสนใจเรื่องราวของวงการ Startup มากขึ้น ย้อนกลับไปในปี 2018 ประเทศไทยก็มีการนำเรื่องราว Startup มาสร้างเ...

App War: a Thai movie that dares to tell a startup story

In the movie theaters now is App War, a story about a battle between two startups. It is the first Thai movie that dares to tell a story about startups.......