Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Ariya

คุยกับอริยะ พนมยงค์ หัวเรือใหญ่ของ LINE Thailand กับมุมมองด้านการบริหารคนในองค์กรและคนที่อยากออกมาทำ Startup

นอกจากเป็น 1 ใน Speaker จากงาน Start it Up Conference 2015 แล้ว Techsauce ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองด้านการบริหาร ...