LATEST IN ASEAN SME Transformation Study 2020

ผลสำรวจจาก UOB เผย เอสเอ็มอีในอาเซียนปรับใช้เทคโนโลยีสู้วิกฤตโควิด แก้ปัญหาสภาพคล่อง

ธนาคาร UOB เผยผลสำรวจ “ASEAN SME Transformation Study 2020” ชี้ธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคอาเซียนต่างหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19 กว่า 2 ใน 3 ขอ...

JOB