Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ASEAN SME Transformation Study 2020

ผลสำรวจจาก UOB เผย เอสเอ็มอีในอาเซียนปรับใช้เทคโนโลยีสู้วิกฤตโควิด แก้ปัญหาสภาพคล่อง

ธนาคาร UOB เผยผลสำรวจ “ASEAN SME Transformation Study 2020” ชี้ธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคอาเซียนต่างหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19 กว่า 2 ใน 3 ขอ...