Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Asia Fund II

Quest Ventures เปิดระดมทุน Asia Fund II ตั้งเป้า 50 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมรับทุนจากรัฐครั้งแรก

Quest Ventures ประกาศการรับสนับสนุนส่วนแรกของกองทุนที่สองของบริษัทที่ชื่อว่า Asia Fund II ที่ตั้งเป้าไว้ในมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการระดมทุนส่วนแรกนี้ได้ร่วมระดมทุนไปเกินกว่า...