Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Award

BGRIM บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 4 ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ

BGRIM เผย ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้จัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งปีนี้บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ...

ปตท. รับรางวัลระดับสากล “Corporate Nation-Building Award” จากความทุ่มเทเพื่อพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมไทย

ปตท. ได้รับรางวัล “Corporate Nation-Building Award” ในฐานะที่ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในประเทศทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด...

JOB