Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BAANDY

BAANDY สตาร์ทอัพแห่งกาฬสินธุ์ เปิดตัว แอปฯ ซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง ช่วยกลุ่มคนตัวเล็กในต่างจังหวัด

BAANDY (บานดี้) Start Up เมืองกาฬสินธุ์ เปิดตัว แอปพลิเคชัน ซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่ง พัฒนาโดยคนไทย นำเทคโนโลยีเชื่อมต่อ เจ้าของบ้านหวังช่วยผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพการแข่...

Baandy สตาร์ทอัพ ภูธร ชุบชีวิตค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

เพราะ COVID-19 ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง “บานดี้” (BAANDY Marketplace Platform)” เพื่อเชื่...