LATEST IN BAANDY

Baandy สตาร์ทอัพ ภูธร ชุบชีวิตค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

เพราะ COVID-19 ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง “บานดี้” (BAANDY Marketplace Platform)” เพื่อเชื่...

JOB