Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bambu

บทสัมภาษณ์พิเศษกับ 3 Fintech Startup ที่น่าจับตาในโครงการ Bangkok Bank InnoHub

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นโครงการ Accelerator หรือโครงการที่บ่มเพาะ Startup เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งหลายโครงการประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาหลายปี หนึ่งในโครงการที่เปิดตัว...