Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bankruptcy

Luckin Coffee เชนกาแฟจีน คู่แข่ง Starbucks ยื่นขอล้มละลายในสหรัฐอเมริกา

Luckin Coffee เครือธุรกิจร้านกาแฟเจ้าใหญ่ของจีน ได้ยื่นขอล้มละลายภายใต้ Chapter 15 สําหรับกิจการที่มีธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ ในนิวยอร์กแล้ว หลังจากมีข่าวออกมาว่าทาง...

AirAsia Japan ยื่นล้มละลาย หลังแบกหนี้กว่า 6,000ล้านบาท ไม่ไหว

AirAsia ประเทศญี่ปุ่น เป็นสายการบินแรกที่ได้ยื่นเอกสารขอล้มละลาย ด้วยหนี้สินมากกว่า 2.1หมื่นล้านเยน (6,128 ล้านบาท) หลังจากทางบริษัทแม่ในประเทศมาเลเซีย ได้ประกาศยกเลิกการสนับสนุนเง...